Академска и истраживачка мрежа Републике Српске је дала статус корисника удружењу "Друштво чланова Матице Српске у Републици Српској".

Ово недавно основано удружење се обратило захтјевом за подршку у смислу интернет сервиса (веб, мејл сервери и друго). Управни одбора Јавне установе SARNET је одобрио овај захтјев сматрајући да удружење доприноси развоју науке и културе у Републици Српској.