С обзиром да се простире цијелом Рубликом Српском, Академска истраживачка мрежа Републике Српске је типична рачунарска мрежа која обухвата шире географско подручје, односно WAN мрежа (енг. Wide Area Network).

Кичма (енг. Backbone) мреже је реализована употребом пасивне оптичке инфрастуктуре компаније "Мтел" а.д. Бања Лука. Користећи TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet protocol) протоколе и оптичке технологије за пренос података омогућене су брзе, поуздане и квалитетне везе у мрежи, али и према глобалној Интернет мрежи.

Да би се осигурао постигнути квалитет преноса, оптичке технологије за пренос података су кориштене и у реализацији приступне мреже. SARNET је реализовао већи број тачака у којима се обезбјеђује физички приступ Академској мрежи, њеним сервисима, и на којим се повезује једна или више институција на SARNET (енг. POP, Point-of-Presence). Све изведене SARNET POP тачке су повезане оптичким линковима на кичму мреже.

Имајући у виду да сва пасивна и активна мрежна опрема SARNETа подржава Gigabit Ethernet (1000BASE-X) сви корисници су међусобно повезани везама изузетно великих брзина, и тиме чине технолошки савремено рачунарско мрежно окружење.

Спољна веза према паневропској истраживачкој мрежи (GEANT) је рализована у сарадњи са академском мрежом Србије - АМРЕС.