Прикључење на Академску и истраживачку мрежу Републике Српске врши на нивоу институција, a у складу са финансијским и техничким могућностима.

Основни корисници Академске и истраживачке мреже Републике Српске су високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа који води Министарство просвјете и културе Републике Српске и научно-истраживачке установе уписане у Регистар научно-истраживачких установа који води Министарство науке и технологије Републике Српске.