„Академску и истраживачу мрежа Републике Српске - SARNET" је основала Влада Републике Српске.

Задужена је за изградњу, развој, одржавање и коришћење информационо-комуникационе инфраструктуре за потребе високошколских и научно истраживачких установа Републике Српске. Уз то, ради на повезивању са сродним институцијама у окружењу и свијету.

Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво је задужено за рад и развој „Академске и истраживачке мреже Републике Српске - SARNET“.