ЈУ SARNET је чланица организације RIPE NCC и то у статусу локалног интернет регистра (енг. LIR). RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) је регионални интернет регистар за Европу, Блиски Исток и дијелове централне Азије.

Од интернет ресурса за Академску и истраживачку мрежу РС су нарочито значајне IPv4 адресе, јер представљају ограничен ресурс који је у великом степену већ искоришћен.

Да би се осигурао овај ресурс за научно-истраживачку заједницу и образовне институције Републике Српске ЈУ SARNET је регистровала блок адреса 78.28.128.0/18, из којег корисницима додјељује мање блокове на даље слободно коришћење.