ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 01.02.2016. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци 4 рачунарска сервера.

Нови сервери ће дијелом замијенити старе сервере, а дијелом ће у оквиру новог кластера омогућити пружање додатних сервиса.