Саобраћајни факултет у Добоју је најновији корисник услуга Академске и истраживачке мреже Републике Српске.

Дана 07.11.2013. г. Поменута институција је спојена на оптичку телекомуникациону мрежу SARNETа.

Тиме је још један факултет Универзитета у Источном Сарајеву добио приступ бази научно информационих радова, студентских веб сервиса и осталих веб садржаја „Паневропске академске мреже“, као и рачунарској глобалној мрежи за све већи број студената и научно наставног особља.